Nextis.API

Aplikační rozhraní

Aplikační rozhraní (API z angl. application interface) je nástroj, který Vám poskytuje možnost svobodnějšího výběru produktů Nextis a jejich případnou kombinaci s produkty které již například používáte, jste s nimi spokojeni a nehodláte je nahradit jiným řešením.

Po technické stránce je aplikační rozhraní nástrojem, umožňujícím propojení námi vyvíjených a poskytovaných produktů se softwarovými produkty třetích stran. Například umožňuje propojit naši e-commerce platformu s jiným skladovým a informačním systémem, nebo propojit informační systém Nextis s e-commerce řešením jiného výrobce případně připojit jiné Vámi užívané produkty různého účelu přímo s produkty Nextis.

V současné době poskytujeme dva základní druhy API rozhraní.

Nextis.API.Data

je primárně určeno pro výměnu dat na úrovni databáze a umožňuje přímý zápis a čtení v rámci databáze systému. Toto rozhraní je vhodné především pro výměnu velkého množství dat a při vyšší frekvenci dotazování nebo zapisování.

Nextis.API.WS

je propojení pomocí webových služeb (SOAP) a je primárně určené k online elektronické výměně dokumentů (objednávky, dodací listy, doklady a další), nebo například online ověřování dostupnosti a ceny produktů.

Podmínky poskytování aplikačního rozhraní

Poskytování API rozhraní je pro klienty obvykle zcela zdarma s výjimkou případných školení a konzultací nebo některých specifických případů.

Dostupnost aplikačního rozhraní v různých verzích produktů

Aplikační rozhraní nemusí být dostupné ke všem produktům Nextis a může být závislé také na verzi užívaného produktu.

V omezeném rozsahu je dostupné pro produkty

  • ERP Nextis – Evoin
  • ERP Nextis – Lite
  • ERP Nextis – Web edition v kombinaci s
    Nextis E-commerce
  • E-commerce – B2B/B2C

V plném rozsahu je dostupné pro produkty

  • ERP Nextis – Enterprise
Předpoklady pro užívání aplikačního rozhraní
Vaše společnost by měla mít potřebné technické prostředky a vývojáře s pokročilou znalostí technologií Microsoft SQL Server 2017 a/nebo vývojáře se znalostí a praktickými zkušenostmi s implementací SOAP webových služeb.

Poznámka:
Podrobné informace o rozhraní API a dokumentace k němu jsou důvěrné a tedy dostupné pouze pro naše stávající klienty s odpovídajícími produktovými verzemi.

kontakt
Jarek Borowiec
+420 777 454 470
sales@nextis.cz

Máte dotazy?

10 + 10 =

© 2008 – 2019, Nextis, s.r.o., Všechna práva vyhrazena