LMS – Logistika

Plánování a optimalizace tras.
Logistické řešení Nextis rozhodně patří mezi „hi-tech“ moduly v rámci informačního systému a je nástrojem pro standardizované řešení logistiky. Modul je dostupný jako modul informačního systému Nextis a nabízí plně automatizované plánování tras včetně jejich optimalizace, predikce času doručení, priorizace zákazníků, sledování dodávek v reálném čase a mnoho dalších funkcí. Za zmínku jistě stojí například schopnost plánovat i trasy s velkým počtem zastávek (stopover-ů) díky vlastní implementaci generického algoritmu „Ant Colony“.
Komu je logistika určena
 • velkým firmám k zjednodušení distribuce
 • malým firmám ke zlepšení zavedených způsobů logistiky
 • všem, kteří hledají ideální plánování jízd
 • všem, kteří chtějí ušetřit najeté kilometry
 • firmám, které chtějí zjednodušit práci rozvozcům
Nextis.Logistic.Desktop – Logistika v rámci informačního systému
Desktopový klient umožňuje operátorům logistiky manuální nebo automatizované plánování tras. Může ale přirozeně pracovat v plně automatickém režimu a být přímo napojen do ostatních automatizovaných procesů jako je expedice nebo fakturace.

Stručný přehled vlastností:

 • Integrace služby mapových podkladů Google
 • Predikce časů dojezdů
 • Zohlednění dopravní situace
 • Dynamická úprava plánu jízdy
 • Vlastní implementací generického algoritmu „Ant colony“ dosahuje výpočty optimální trasy během několika vteřin
 • Konfigurovatelné nastavení pro plánování tras na základě zvolených druhů dokladů
 • Otevřený algoritmus plánování umožňuje přidat jiné druhy parametrizace (našeptávač rentability cesty, zatížení vozidel, …)
 • Možnost vytváření šablon a modelů jízd
 • Dočasná i trvalá priorizace zákazníků
 • Parametrizace plánování i nastavení vozidel (čas výjezdu, vynechání mýtného, plánování dle času/vzdálenosti, …)
 • Možnost sledování jednotlivých úkonů rozvozce
 • Kontrolní seznam s podrobným přehledem předání zboží
Nextis.Logistic.Mobile – Aplikace pro mobilní zařízení
Mobilní aplikace nabízí řidičům rychlý a jednoduchý přístup k relevantním informacím o jízdě. Obsahuje vždy celou strukturu rozvozu, od seznamu jízd naplánovaných na daný den, přes zákazníky a doklady, až po předávané zboží. Neméně důležitá vlastnost mobilní aplikace je podpora zastupitelnosti řidičů. Jednoduchost a lehkost s jakou je možné v případě potřeby poslat na cestu se zbožím někoho dalšího nebo úplně nového je jedna z nejvíce oceňovaných vlastností modulu mobilní logistiky.

Stručný přehled vlastností:

 • Navigace k jednotlivým zákazníkům pomocí aplikace Google Maps, včetně aktuální dopravní situace nabízí také využití alternativních tras
 • Potvrzování předaných dokladů a zboží
 • Načtení zaplacené částky hotovostních dokladů přímo do informačního systému
Závěrem
Kombinace obou modulů logistiky přináší komplexní správu distribuce z vašeho skladu až do rukou zákazníka. Zároveň posouvá služby doručení zboží na zcela novou úroveň kvality a komfortu a prezentuje Vaši společnost jako technologického lídra na profesionální úrovni.
kontakt
Matěj Uliczka
+420 739 665 244
sales@nextis.cz

Máte dotazy?

© 2008 - 2023, Nextis, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.