ERP – Informační systém

Je komplexní informační, prodejní a skladový systém, od základu vyvinutý pro obchodování s autodíly.

Umí vše, co můžete v dnešní době potřebovat a zahrnuje nespočet specializovaných funkcí jako například pokročilé řízení skladů, nástroje pro optimalizaci zásob, přímou integraci TecDOC, hi-tech logistický modul, propojení s PBX a mnoho dalších.

 

Poskytuje také přímé propojení s většinou významných evropských dodavatelů, disponuje vysokou úrovní automatizace obchodních procesů a je plně kompatibilní s celým ekosystémem Nextis. V rámci možností rozšíření je k dispozici také API (application interface) a SDK (software developers kit).

Špičkové odbavení zákazníka

Odbavení zákazníka je jeden z klíčových procesů, na kterém do značné míry závisí Váš obchodní úspěch. To, je také důvod proč tomuto tématu věnujeme velkou pozornost a proč značná část prostředků na vývoj směřuje právě sem.

N

Sada nástrojů pro nejrychlejší možné odbavení, zákazníka v jednom okně

N

Různé metody hledání dílů včetně integrovaného TecDOC katalogu.

N
Všechny důležité informace o zákazníkovi na jednom místě
N
Propojení s telefonní ústřednou včetně automatické identifikace volajícího
N
Objednávky, doklady, reklamace a další dokumenty zákazníka okamžitě dostupné na jednom místě
N
Pohodlná obsluha více zákazníků najednou díky možnosti otevření více kontaktních center
N
Snadné dohledávání a zpracování starších poptávek pomocí systému košíku zákazníka
N
Sdílení práce se zákazníkem mezi operátory pomocí systému košíku zákazníka
N
Režim call-centra pro obsluhu firem s více pobočkami z jednoho místy (sdílení operátorů)
N
Nativní podpora práce s mnoha dodavateli stejných identických položek

Pokročilá automatizace obchodních procesů

Informační systém umožňuje automatizaci procesů na úrovni, kdy za ideálních okolností je potřeba pouze fyzicky připravit zboží ve skladu k expedici a o vše ostatní se postará sám.

 • Plně automatizovaný příjem objednávek
 • Plně automatizovaná expedice ve skladech
 • Plně automatizovaný proces objednávání u dodavatelů
 • Plně automatizovaný příjem dokumentů od dodavatelů
 • Plně automatizovaná realizace objednávek zákazníků
 • Plně automatizovaná fakturace objednávek zákazníků (včetně mnoha speciálních nastavení jako například rozdělit pro každou pobočku, chování fakturace například při vyčerpání kreditu zákazníka, zohlednění dodacích podmínek a další)

Komfortní propojení s dodavateli a zákazníky

Informační systém je propojen s většinou významných evropských dodavatelů pomocí rozhraní pro elektronickou výměnu dokumentů. Toto řešení umožňuje například přímé odesílání objednávek s ověřováním dostupnosti do systému dodavatele včetně konfirmace dodávky, automatizovaný import dodacích listů, faktur a dobropisů, online ověřování dostupnosti a ceny zboží u dodavatele a další.

Samozřejmostí je i možnost kompletního nebo částečného propojení uživatelů produktů Nextis mezi sebou. Díky velice rozsáhlému a stále se rozrůstajícímu ekosystému Nextis je tato možnost využívána stále více.

Správa katalogů produktů

Správa Vašeho portfolia produktů obsahuje nespočet nástrojů pro importy, export, hromadné změny, strukturování katalogu, rozdělení kompetencí mezi produktové manažery a další.
 • Systém je od počátku konstruován a připraven pro práci s velkým množstvím položek (řádově miliony až desítky miliónů položek)
 • K dispozici jsou desítky různých importů a exportů pro snadnou přípravu dat mimo systém
 • V nabídce taktéž najdete nástroje pro hromadné opravy a servisní práce v rámci databáze produktů (produktového katalogu)
 • Lze zadávat vícenásobné křížové reference pro snadné provázání s katalogy třetích stran
 • Plná podpora integrace služby Nextis.IOS (správa produktového katalogu poskytovaná jako služba. Více informací na produktové stránce služby IOS zde …)

Komplexní řízení vztahů se zákazníky

Ucelená sada nástrojů pro evidenci a správu karet obchodních partnerů. Obsahuje mnoho užitečných nástrojů pro evidenci, komunikaci, kategorizaci, kontrolu, hromadné změny, automatizaci procesů a další.

 • Evidence událostí ve vztahu k zákazníkům
 • Evidence úkolů ve vztahu k zákazníkům
 • Evidence telefonních hovorů (vyžaduje pobočkovou ústřednu)
 • Statistiky a predikce obratových trendů zákazníků
 • Aplikace pro mobilní zařízení (viz Nextis.Mobile)
 • Bonusové programy
 • Automatické hodnocení kreditu
 • Členění zákazníků do marketingových kategorií
 • Nástroje pro hromadné změny
 • Automatické exporty ceníků a dalších informací
 • Automatické fakturace licencí (nebo nezbožových karet)
 • Výstrahy ve vtahu k obchodním partnerům

Obchodování na internetu E-Commerce

Nedílnou součástí moderní firmy je samozřejmě i e-commerce platforma, která umožňuje Vašim zákazníkům nejen pohodlný a rychlý nákup ale také komplexní přehled o všech obchodních procesech Vaši společnosti ve vztahu k zákazníkovi a opačně.
E-commerce platformy Nextis jsou v současné době považovány za to nejlepší, co lze na Evropském trhu pořídit a jsou samozřejmě plně integrované se systémem Nextis. Jsou propojeny s informačním systémem v on-line režimu, což zabezpečuje naprostou aktuálnost informací jak na straně eshopu tak i na straně informačního systému a to vše v reálném čase.
V současné době je k dispozici naše e-commerce řešení ve dvou základních verzích, členěných dle cílové skupiny zákazníků.

B2B platforma

Vhodná pro uzavřenou skupinu uživatelů, například servisy

B2C platforma

Vhodná pro klasický eshopový prodej, obsahuje redakční systém, rozsáhlou podporu SEO a další.

CMS systém

Nástroj pro vytváření vlastních stránek v rámci e-commerce platformy

Všechny informace a kompletní popis naleznete v na produktové stránce pro E-commerce

Bohatá integrace katalogů a služeb

TecRMI

Sada servisních dat poskytovaných společností Tec Alliance GmbH

Nextis.Mechanic

Informační systém pro malé a střední servisy

 • Umožňuje plné propojení s dodavateli, kteří mají řešení Nextis
 • Umožňuje přímo v rámci programu vyhledání a srovnání dílů mezi oblíbenými dodavateli
 • Obsahuje servisní data TecRMI
 • Obsahuje nástroje pro kalkulaci zakázek na základě normočasů
 • Nevyžaduje žádnou instalaci (běži ve webovém prohlížeči)
 • Je pro mechaniky k dispozici zcela zdarma

Více informací naleznete na produktové stránce programu Mechanic

TecDOC

Světově nejrozšířenější databáze náhradních dílů a aplikací.

 • Kompletní rozhraní pro vyhledávání pomocí katalogu TecDOC
 • Možnost tvorby vlastních navigačních stromů
 • Detailní informace z katalogu TecDOC
 • Možnost práce s více katalogy TecDOC najednou (současná obsluha více zákazníků)

Více informací naleznete na produktové stránce TecDOC zde …

Rozšiřitelnost

API

Pokud Vaše společnost vlastní technické zázemí, toto rozhraní Vám poskytuje kompletní sadu nástrojů pro propojení se systémy třetích stran.

Více informací na produktové stránce Nextis.API zde…

SDK

Pokud Vaše firma zaměstnává nějakého vývojáře, pomocí nástrojů v této sadě lze vyrobit integrální součást celého informačního systému, nahradit stávající funkce Vašimi vlastními, využívat kompletní logiku jádra informačního systému a mnoho dalšího. Jinými slovy, tato sada pro vývojáře Vám umožňuje přizpůsobit a vylepšit si celý informační systém dle Vašich vlastních přání.

Více informací na produktové stránce Nextis.SDK zde…

Řízení skladu – WMS

Klíčová součást informačního systému pro efektivní a spolehlivé řízení skladů. Mezi zákazníky naší firmy můžete najít takové, kteří mají sklad například jen o velikosti 100 m2, nebo i takové kteří mají 25000 m2 skladovací plochy na jednom místě. Celý WMS systém je přizpůsoben speciálně pro obchodování s autodíly a skvěle tedy zvládá i specifické procesy jako je například okamžitá re-expedice z překupů a mnoho dalších.

Modulu řízení skladu se komplexně věnuje produktová stránka Nextis.WMS kterou najdete zde …

Logistika a plánování tras

Logistický řešení Nextis rozhodně patří mezi „hi-tech“ moduly v rámci informačního systému. Nabízí plně automatizované plánování tras včetně jejich optimalizace, predikce času doručení, priorizace zákazníků, sledování dodávek v reálném čase a mnoho dalších funkcí. Za zmínku jistě stojí například schopnost plánovat i trasy s velkým počtem zastávek (stopover-ů) díky vlastní implementaci generického algoritmu „Ant Colony“.

Více informací najdete na samostatné produktové stránce Nextis.Logistic zde…

Detailní správa uživatelů a zaměstnanců

Evidence a správa uživatelů poskytuje možnost detailního nastavení přístupů a zobrazení včetně systémů práv, prověření, konfigurace oprávnění pro mobilní aplikace Nextis a mnoho dalších.
 • Evidence uživatelů
 • Evidence uživatelských skupin
 • Podpora pro více přihlášení jediného uživatele s různými oprávněními
 • Podpora uživatelských rolí, umožňující přizpůsobit zobrazení v různých částech systému specifickým potřebám
 • Detailní evidence změn, provedených uživatelem

Moderní uživatelské rozhraní

Komfortní a moderní uživatelské rozhraní informačního systému, které si uživatel může přizpůsobit dle vlastních specifických potřeb.

Podpora jazykových verzí

Systém je k dispozici v několika jazykových verzích a umožňuje současný provoz ve více zemích v různých jazycích zároveň. Samozřejmostí je i podpora pro jazykové varianty popisů Vašich produktů a jiná jazykově závislá data. Tato podpora umožňuje vidět Vašim zaměstnancům a především zákazníkům Vaše zboží popsané v jejich jazyce. Systém zároveň obsahuje různá regionální specifika, jako jsou například rozdílné způsoby výpočtu DPH nebo postupy zaokrouhlování v různých zemích, které lze konfigurovat pomocí regionálních modelů.

Ucelené řešení „Vše v jednom“

Cílem informačního systému Nextis je pokrýt všechny procesy, které jsou typické ve společnostech, zabývajících se obchodováním s autodíly. Mimo uvedených informací informační systém obsahuje mnoho dalších funkcí, jako jsou například:

 • Banka & pokladna (včetně řešení pro rozvozové pokladny)
 • DMS – Správa souborů
 • BI – Statistiky a přehledy
 • Nástroje pro objednávání zboží
 • Nástroje pro odměňování zaměstnanců
 • Rozvozová pokladna
 • Automatické importy kurzovních lístků většiny evropských bank
 • Hlášení pro Intrastat, EkoKom a další
 • Přehled zákazníků online
 • Osobní dashboard
 • Interní komunikátory
 • Správa úkolů
 • Jednoduchá výroba (jedno a dvou fázová včetně objednávek výroby)
 • Systém pro kontrolu a vymáhání pohledávek
 • Aplikace pro mobilní zařízení
 • Interní směrnice
 • Evidence majetku
 • Správa středisek a skladů
 • Konfigurace doprav a logistiky
 • Konfigurace výpočtů dodacích časů v závislosti na dostupnosti
 • Rozdělení objednávek podle účelu s nastavením priorizace

Celý informační systém obsahuje tisíce funkcí a také tisíce možných nastavení. Není účelem Vás zahltit informacemi v tomto místě. Namísto toho, pokud máte dotaz, neváhejte nás kontaktovat a na konkrétní věc se zeptat.

kontakt
Matěj Uliczka
+420 739 665 244
sales@nextis.cz

Máte dotazy?

© 2008 - 2023, Nextis, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.